NV Brno

NV Brno

4. ledna 2014 jsme byli na Hanácké národní výstavě v Brně, kde Andorra Dotty Dogs získala ocenění Výborná 1, CAC, Národní vítěz, BOB od pana rozhodčího Františka Kordy.